Články

Zvyšování efektivity výroby ve společnosti JAP Future s.r.o.

19. 5. 2020 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Úvodní analýzou byl zahájen několikaměsíční projekt změřený na systematické zlepšování a standardizaci procesů ve vybraném výrobním středisku. 

Během přípravné a analytické fáze bylo provedeno komplexní hodnocení stávajícího stavu, a to jak z pohledu předvýrobních a podpůrných procesů, tak výroby samotné. Stěžejní část činností byla realizována přímo v provozu. Jednalo se především o prověření efektivity strojního zařízení, náměry spotřeby času a identifikaci plýtvání u manuálních činností či analýzu materiálových toků. Při systémových analýzách byla potom věnována pozornost plánování, dennímu řízení a řešení problémů, motivaci a hodnocení pracovníků apod.  Následovala prezentace výsledků a společný workshop s vedením společnosti, během kterého byly definovány následující hlavní oblasti zlepšování pro navazující projekt.

  • Definice optimálního layoutu a materiálových toků dílny.
  • Standardizace práce a způsob denního řízení zajišťující maximální efektivitu střediska.
  • Nastavení komunikace v rámci předvýrobních etap a podpůrných procesů.

 

 

 

Společnost JAP FUTURE s.r.o. navazuje na tradici kovovýroby, ze které vznikla v prosinci roku 1991 v Kokorách u Přerova. Nabízí široký sortiment stavebních prvků, jako jsou stavební pouzdra pro posuvné dveře, skryté zárubně, posuvné systémy, Grafosklo a skleněné stěny, stahovací schody, nerezové zábradlí, schodiště a designové dveře.