Články

Zlepšování procesů ve společnosti METMO s.r.o.

17. 6. 2021 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Spolupráce se společností Metmo byla zahájena dvojicí projektů zaměřených na zvyšování efektivity výrobních a podpůrných procesů.

První projekt je zaměřen na komplexní analýzu výrobních a materiálových toků s cílem identifikace úzkých míst a potenciálu pro zvýšení produktivity výroby i samotného denního produkovaného množství. Během prvního měsíce probíhá vstupní analýza, v rámci které se nejprve zaměřujeme na systémové fungování související s plánováním, řízením, průběžnou dobou a materiálovými toky. V druhé části je pozornost zaměřena na samotný výrobní proces, a to jak z pohledu produktivity práce jednotlivých pracovníků, tak efektivity strojů a zařízení. Během této analýzy jsou použity nejen standardní metody a nástroje průmyslového inženýrství založené na přímém pozorování (snímky pracovního dne, časové studie, videoanalýzy, ergonomické audity, montážní a procesní diagramy apod.), ale i vlastní přenosné zařízení pro elektronický sběr a vyhodnocení dat u klíčových strojů a technologií. Úvodní analýza bude zakončena strategickým workshopem s vedením společnosti, kde budou definovány návazné kroky a detailní zadání zlepšovatelských aktivit.

Druhý projekt se věnuje implementaci nové výrobní technologie. Jeho hlavním cílem je hladká přejímka a začlenění nové výrobní technologie do stávajících výrobních procesů. V první fázi bylo analyzováno fungování prototypového zařízení v mateřské společnosti v Rakousku, která je jejím dodavatelem. Následné kroky budou věnovány především vývoji přídavných zařízení, jako jsou odkládací stolky, regály, dopravníky apod. Dále potom ergonomii práce a detailnímu balancování nových pracovišť.

 

 

Společnost založená v červenci roku 2017 je předním výrobcem mechatronického polohovacího systému ke kancelářskému nábytku.

 


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.