Letní škola průmyslového inženýrství 2023
Již nyní se můžete hlásit na XVI. ročník Letní školy.

 
 • Nacházíte se zde:
 • Akademie talentů

Akademie talentů

Nedílnou součástí API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. je od samého počátku spolupráce se studenty. Svoji pozornost zaměřujeme na cílevědomé mladé lidi, kteří hledají doplnění teoretických vědomostí získaných na vysoké škole před nástupem do praxe průmyslového inženýrství a možnost spolupráce s předními specialisty v oboru. Talentovaným studentům poskytujeme šanci na osobní rozvoj a rozšíření dovedností, které budou dobrým východiskem při uplatnění na trhu práce.

Pro koho se spolupráce hodí

 • Studenti vyšších odborných škol.
 • Studenti 4. a 5. ročníků VŠ.
 • Absolventi vysokých škol.
 • Studenti doktorského studia.
 • Mladí vědečtí pracovníci.

Přínosy pro studenty

 • Možnost pracovat pod vedením zkušených koučů, odborných tutorů a manažerů.
 • Přeměnit nabyté vědomosti na praktické zkušenosti.
 • Seznámit se s reálným podnikovým prostředím ještě během studia.
 • Zjistit na základě vlastních zkušeností, jaké požadavky kladou podniky na zaměstnance.
 • Možnost získat certifikát API a reference.
 • Možnost získat pracovní místo v některém partnerském podniku API.
 • Zvýšit si své šance při uplatnění na trhu práce.

Přínosy pro partnerské podniky

Akademie talentů je schopna zabezpečit kvalitní tým studentů, kteří se pod vedením projektového manažera ze strany API budou podílet na realizaci krátkodobých či dlouhodobých projektů. Tento projektový tým může být nápomocen při analyzování úzkých míst, optimalizaci výkonových norem, mapování logistických činností či v jiných oblastech týkajících se produktivity a inovací. Z řad absolventů akademie talentů mají podniky následně možnost vybrat si své budoucí zaměstnance.


 

Formy spolupráce

 

Letní škola průmyslového inženýrství

Letní škola probíhá o prázdninách. Kombinuje nejnovější trendy a metody vzdělávání s jedinečnou možností jejich aplikace a ověření v praxi. Trvá vždy tři týdny a program je koncipován tak, aby se střídala práce na projektu v partnerském podniku se studiem a exkurzemi ve vybraných podnicích.

Studentské projekty a stáže

Pro velký zájem o Letní školu ze strany podniků i studentů jsou studentské stáže v podnicích organizovány i během roku. Studenti získají praxi a reálnou zkušenost s požadavky trhu práce, podnik pak především pomoc při realizaci projektů a možnost další spolupráce s mladými perspektivními odborníky.

Diplomové a semestrální práce

Studentům magisterských studijních programů nabízíme možnost vypracování diplomové práce pod vedením pracovníků API. Při jejím zpracování lze využít knihovnu a vědeckou základnu API, příjemné prostředí a moderní technické vybavení. Praktická část probíhá formou projektů přímo v reálném prostředí partnerských podniků.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.