Studentské projekty a stáže

Pro velký zájem o Letní školu průmyslového inženýrství ze strany podniků i studentů jsme se rozhodli studentské projekty a stáže organizovat i během roku. Studenti tak mají možnost pracovat v reálném prostředí českých podniků, získají praxi a reálnou zkušenost s požadavky trhu práce, podnik pak především pomoc při realizaci projektů a možnost další spolupráce s mladými perspektivními odborníky, např. v podobě zadání tématu a vedení diplomové práce a posléze zaměstnání studenta.

Stáže nemají předem definovanou jednotnou podobu (organizace, délka trvání, oblasti řešených problémů), ale jsou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám daného podniku. Může se jednat jak o krátkodobý (jednorázový), tak dlouhodobý projekt, nejčastěji však jde o spolupráci v délce 2 – 6 měsíců. Přesný harmonogram a cíle stáže jsou vždy stanoveny předem ve spolupráci partnerského podniku a projektového týmu API. Na základě odborného zaměření je ke stáži vybrán vhodný student a rovněž garant ze strany API, který je zodpovědný za koordinaci celého projektu a metodické vedení studenta. Samozřejmostí ze strany API je vytvoření odborného zázemí pro práci studenta (jeho vedení, pomůcky a nástroje apod.). 

Na stáže jsou přijímáni studenti jakéhokoli stupně vysokoškolského studia (i doktorandy), kteří chtějí získat praxi před jeho ukončením, chtějí využít jedinečnou příležitost seznámit se s prostředím českých podniků a současně splní podmínky výběrového řízení pro daný projekt. V případě Vašeho zájmu o stáž nám pošlete svůj životopis.

Ukázka témat konkrétních projektů

Analýza logistických činností, analýza úzkých míst, mapování toku hodnot, analýza provozu obráběcích center, optimalizace výrobních linek, stanovení cyklových časů pomocí metodiky Basic MOST, systém řízení poka-yoke, nová koncepce navěšování na lakovně, redukce časů na přetypování, definování a zavedení ukazatele OEE v podmínkách firmy, analýza údržby, implementace metody 5S.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.