Diplomové a semestrální práce

Studentům magisterských studijních programů nabízíme možnost vypracování diplomové práce pod vedením pracovníků API. Při jejím zpracování lze rovněž využít knihovnu a vědeckou základnu API, příjemné prostředí a moderní technické vybavení. Praktická část probíhá formou projektů přímo v reálném prostředí partnerských podniků.

Obvyklé tematické okruhy

 • Štíhlá výroba jako nástroj zlepšování procesů.
 • Optimalizace materiálových toků a štíhlá logistika.
 • Aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství.
 • Optimalizace výrobních linek a pracovišť.
 • Zvýšení výkonnosti konkrétního výrobního zařízení.
 • Zlepšování procesů v nevýrobní oblasti.
 • Průmyslový audit.

Ukázka konkrétních, již zpracovaných témat

 • Projekt optimalizace linky T5 – Witte Nejdek, spol. s r.o.
 • Aplikace metod průmyslového inženýrství – Linet, spol. s r.o.
 • Zlepšování organizace práce a eliminace plýtvání u mistrů – Kovosvit MAS a.s.
 • Projekt zavedení metod průmyslového inženýrství na pracovišti řezání – PILANA TOOLS Knives, spol. s r.o.
 • Projekt zavedení totálně produktivní údržby – VITANA a.s.
 • Měření a zlepšování produktivity ve výrobě – PETROF spol. s r.o.
 • Projekt zavedení metod průmyslového inženýrství – ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
 • Optimalizace procesů a eliminace plýtvání v právním odboru Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
 • Projekt zavedení ukazatele OEE pro obráběcí stroje – KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Třemošnice
 • Projekt zvýšení výkonnosti pracoviště laseru – Schiedel, a.s.
 • Aplikace principů štíhlé logistiky – Remak a.s.
 • Projekt optimalizace vybraných pracovišť – Meopta - optika s.r.o.
 • Projekt stanovení doporučeného výkonu manuálních operací – ISS a.s.
 • Projekt zavedení systému rozvoje dodavatelů – Linet, spol. s r.o.
 • Optimalizace výrobní linky košů D75 - D150 – Wanzl spol. s r.o.
 • Projekt uplatnění vybraných metod průmyslového inženýrství – Mergon Czech s.r.o.