Pro partnerské podniky

Hledáte talenty?

Jsme schopni pro Vás zabezpečit kvalitní tým studentů, kteří se pod vedením projektového manažera ze strany API budou podílet na realizaci krátkodobých či dlouhodobých projektů v rámci Letní školy průmyslového inženýrství nebo jednotlivých stáží během celého roku. Tento projektový tým může být nápomocen při analyzování úzkých míst, optimalizaci výkonových norem, mapování logistických činností či v jiných oblastech týkajících se produktivity a inovací. V případě oboustranné spokojenosti velmi často navazuje dlouhodobá spolupráce, např. v podobě zadání tématu a vedení diplomové práce a posléze zaměstnání studenta.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte.