Základní nástroje kvality a jejich praktické použití

Nastavení a aplikace základních nástrojů kvality – 8D, DFMEA, PFMEA

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je bezesporu základním předpokladem konkurenceschopnosti a udržitelnosti podnikání ve stávajících podmínkách krize. Zajištění kvality výrobků nebo služby je odpovědnost každého zaměstnance. Úspěšné podniky již vědí, že tato odpovědnost je zásadní a nedá se delegovat. Uvědomování si této odpovědnosti na všech úrovních je prvořadým předpokladem k nastartování konceptu kvality bez kompromisu.

Principy řízení štíhlé výroby – vizualizace, práce s fakty v místě vzniku problému, zapojení pracovníků z první linie do řešení a tím neustálé zvyšování jejich kvalifikace – vytvářejí velmi pozitivní prostředí pro úspěšné využívání nástrojů kvality. 

Termín a místo konání

6. listopad 2018, Brno 

Lektor

Ing. Jakub Myška – projektový manažer – API 

Cílová skupina

Vedoucí, technici ve všech etapách přípravy výroby, mistři, vedoucí týmů, vedoucí směn, kontroloři výrobní kvality. 

Cíle semináře:

 • Naučit se lépe definovat problém.
 • Naučit se vyjasnit si přístup PDCA k systémovému zlepšování.
 • Naučit se důkladnou práci s daty a pochopit, jak znalost dat může ovlivnit řešení problémů.
 • Poznat, co je základem metody A3 (8D).
 • Naučit se správně provádět analýzu hlavních příčin, přijímat opatření k zabránění hlavní příčiny výskytu problému, verifikaci výstupů a standardizaci cílového řešení. 

Program:

 • Efektivní řešení problémů a Shopfloor Management.
 • Proces strukturovaného řešení problémů.
 • Popis problémů.
 • Popis současného stavu.
  • Histogram, regulační diagram – kontrolní diagram, identifikace vymezitelné příčiny, korelační diagram, tratifikace.
 • Analýza kořenové příčiny.
  • Pareto diagram, ABC analýza, vývojový diagram, diagram příčin a následků, bodový diagram, 5 x proč, rybí kost.
 • Možnosti řešení.
 • Implementace opatření.
 • Nástroje strukturovaného řešení problémů.
 • 8D Report.
 • A3 Report.
 • PDCA.
 • Systematické odstraňování kořenových příčin.
 • Preventivní přístupy k eliminaci problémů.
 • Systém sdílení zkušeností – Lessons Learned.

Cena

4 900,- Kč bez DPH / účastník.
Cena zahrnuje náklady na lektory, podkladové materiály v tištěné formě, organizační náklady, občerstvení včetně oběda (v ceně 300,- Kč / den), u dvoudenního semináře i večeři v příjemném prostředí.

V případě účasti více osob z jedné společnosti nebo jedné osoby na více seminářích poskytujeme individuální slevy.

Využijte možnosti dotací na vzdělávání.

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
+420 724 431 542

Přihlásit se na seminář

Seminář šitý na míru

Zaujalo Vás téma semináře, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit seminář pro větší skupinu zaměstnanců a přizpůsobit program své společnosti? Kontaktujte nás na info@e-api.cz.