Články

Obhajoby projektů v rámci ročního studijního programu PI

15. 9. 2020 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Pátek 6. září 2020. Liberec. 11 účastníků (2 absentující) bylo plně připraveno nejen na zvládnutí závěrečného testu znalostí z oblasti průmyslového inženýrství, ale hlavně na prezentaci – obhajobu projektů, které zpracovávali v průběhu uplynulých měsíců.

Projekty byly zaměřeny například na optimalizaci výrobních procesů, návrh montážních pracovišť, zlepšování procesů na svařovně a lakovně, ale i na nevýrobní sféru v oblasti automatizované logistiky, skladů a zásobování, plánování a řízení anebo rozvoj Shop Floor managementu.

Valná většina projektů je precizně zpracována a snesou pozitivní kritiku i nejnáročnější optikou. Pár účastníkům bylo doporučeno na některých oblastech ještě zapracovat a určité konkrétní části projektu či prezentace samotné doplnit.

Nicméně věříme, že všichni zdárně dojdeme k cíli a při říjnové certifikaci nových úspěšných absolventů ročního kurzu Průmyslové inženýrství rozšíříme řadu za XX ročníků na úctyhodných 254 absolventů.

Chcete-li se dozvědět o ročním kurzu více, posílit své vědomosti a praktické znalosti, načerpat inspiraci, získat reálnou úsporu klikněte zde.