Inovace

Nejefektivnější inovace je taková, která vyvolá touhu ji mít...

 

Metody a nástroje

V současnosti jsou podniky vystaveny tvrdému konkurenčnímu prostředí více než jindy, což můžeme považovat za určitou daň globalizace. Nové výrobní strategie sehrávají v globalizaci důležitou roli a podniky se dnes bez nich nedokáží prosadit. Základní myšlenkou každé nové výrobní strategie je zkracování průběžné doby výroby postupnou redukcí plýtvání a zvyšováním produktivity.

Štíhlý a inovativní podnik

Štíhlý a inovativní podnik je jedním z možných směrů. Štíhlost podniku je charakteristická tím, že se zaměřujeme na činnosti, které přidávají hodnotu našemu zákazníkovi, a eliminujeme všechna plýtvání a ztráty. V případě výrobních podniků je samozřejmě oblast výroby stěžejní, nesoustřeďujeme se však jen na výrobu, ale i na ostatní podnikové oblasti – vývoj, logistiku a administrativu.

Štíhlý a inovativní podnik

Štíhlá výroba

Štíhlou výrobu můžeme charakterizovat jako soubor nástrojů a principů, kterými se zaměřujeme na výrobu – výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníci. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. Mezi základní používané metody a nástroje patří 5S, vizuální management, analýza a normování práce, ergonomie pracovišť, projektování a optimalizace výrobních buněk a linek. Z pohledu maximální efektivity strojních zařízení jsou nejvýznamnějšími SMED a TPM. Zapomenout nesmíme rovněž na oblast kvality a nástroje jako je poka-yoke nebo FMEA.

Štíhlá logistika

V oblasti štíhlé logistiky se soustřeďujeme na pohyb materiálu a na informační tok. Cílem je zabezpečit co nejkratší průběžnou dobu výroby bez zbytečných zásob. Zaměřujeme se rovněž na optimalizaci v oblastech nákupu, prodeje, plánování a řízení výroby apod. Základem štíhlé logistiky je filosofie JIT (Just in time), případně JIS (Just in seguence). Podpůrným nástrojem bývá VSM (Value Stream Mapping), Kanban, milk-run, FIFO, Heijunka a jiné.

Štíhlá administrativa

Štíhlá administrativa usiluje o vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožní firmě dosahovat vysoké produktivity, požadované kvality a maximálního výkonu v rámci administrativních činností. Štíhlou administrativu zastřešují tři pilíře, které představují rozdílné pohledy (vizuální, procesní a objektový) na zlepšování ve štíhlé administrativě s ohledem na eliminaci výskytu plýtvání. Z nástrojů jsou nejčastěji používány analýza a měření práce, VSM, procesní analýza, 5S a standardizace práce.

Štíhlý vývoj

Cílem štíhlého vývoje je nastavit vývojové procesy tak, abychom byli schopni vyvíjet za co nejkratší čas a zároveň do výroby předávali výrobky, které jsou na to připravené. Snažíme se o minimalizaci následných úprav po zavedení do výroby. Mezi nejznámější a zároveň nejpoužívanější metody patří 3P (Production Preparation Process), TRIZ, WOIS a DFMA.

Kultura realizace a orientace na cíle

Každá z realizovaných aktivit musí stát na pevných základech, které jsou důležité pro realizaci každé změny. Tímto pevným základem je kultura realizace a orientace na cíle. V této oblasti se nejčastěji zaměřujeme na týmovou práci, systémy motivace a odměňování pracovníků, moderované workshopy, strukturované řešení problémů či efektivní řízení projektů.


Při budování jednotlivých pilířů štíhlého a inovativního podniku nám pomáhá celá řada metod a nástrojů z oblasti průmyslového inženýrství a lean. Je však třeba mít neustále na paměti, že se jedná pouze o podpůrné prostředky, které nám pomohou řešit každodenní problémy. Cílem není implementace nástrojů, ale změna myšlení, změna způsobu práce, snaha o neustálé zlepšování a porovnávání se s těmi nejlepšími. Na druhou stranu je dobré tyto metody a nástroje znát a vědět, jak je vhodně použít a v čem nám mohou pomoci. Je totiž velkým plýtváním ztrácet čas vymýšlením toho, co někdo již vymyslel a co celou řadu let úspěšně funguje. Přinášíme vám proto základní přehled používaných pojmů, metod a nástrojů, které pro vás mohou být inspirací i jakýmsi metodickým vodítkem při nikdy nekončícím procesu zlepšování.

Přehled metod a nástrojů


Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.