Podrobnější informace o jednom z ročníků

X. ročník Letní školy produktivity a inovací

Datum konání: 13. 7. – 1. 8. 2015
Organizátor: API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Místo konání: Želevčice 5, 274 01 Slaný
Počet účastníků: 10

Co bylo na programu?

Letní škola v roce 2015 proběhla již tradičně ve dvou na sebe navazujících blocích. První, metodický blok, byl zaměřen na přednášky, tréninky a případové studie z oblasti "Leanu" a inovací. Tento blok byl rovněž obohacen o příspěvky předních odborníků, bývalých absolventů a exkurze ve vybraných výrobních společnostech z různých odvětví průmyslu. Druhý, návazný blok, byl věnován práci na projektech v reálném prostředí partnerských podniků. Účastníci si tak mohli vyzkoušet použití jednotlivých metod a nástrojů v praxi. To vše pod odborným vedením pracovníků API. Tento ročník byl rovněž doprovázen soutěží "O nejlepší studentský projekt 2015".

Program Letní školy produktivity a inovací
1. blok

 • Přednášky a praktické tréninky z oblasti vybraných metod průmyslového inženýrství a inovací.
 • 1 den strávený v konkrétním podniku s přednáškou a praktickým tréninkem ve výrobě.
 • Příspěvky absolventů předchozích ročníků (zkušenosti s "Lean" projekty).
 • Vypracování samostatných prací souvisejících s rozvojem znalostí v oblasti "Lean" filosofie.
 • Studium nejnovější české i zahraniční literatury z oblasti "Leanu".
 • Řešení případových studií a manažerských her v tréninkovém centru.
 • Exkurze ve vybraných podnicích.

2. blok

 • Práce na projektech v partnerských podnicích.
 • Zpracovávání výsledků projektu.
 • Prezentace výsledků projektu před managementem partnerského podniku, vedením API a externími hodnotiteli.

Témata tréninků a přednášek

 • Úvod do LEAN
 • Trénink Analýza a měření práce, analýza procesů
 • Trénink 5S, vizualizace a standardizace
 • Trénink Zvyšování efektivity strojních zařízeních
 • Trénink Optimalizace výrobních pracovišť
 • Trénink Štíhlá logistika
 • Trénink TPM
 • Manažerské hry
 • Ukázka realizovaných projektů
 • a další.

Projekty v partnerských podnicích

 • Analýza vybraných procesů ve společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o.
 • Optimalizace balírny a Katalogizace servisních zásahů údržbářů ve společnosti HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.
 • SMED na vyfukovacím stroji ve společnosti Linet spol. s.r.o.
 • SMED a MOST ve společnosti Swoboda CZ s.r.o.
 • 5S a autonomní údržba ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

 

Nejlepší studentské práce

 • 1. místo – 2 denní seminář – Martina Žákovská (projekt 5S a autonomní údržba ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.)
 • 2. místo – 1 denní seminář – Zuzana Rybářová, Davis Špaček (projekt Optimalizace balírny a Katalogizace servisních zásahů údržbářů ve společnosti HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.)
 • 3. místo – roční předplatné časopisu Úspěch – Produktivita a inovace v souvislostech – Eva Pernicová, Markéta Palůchová (projekt SMED na vyfukovacím stroji ve společnosti Linet spol. s.r.o.)
 • Speciální cena pro všechny účastníky (projekty byly velmi vydařené a úspěšné) – „Týden projektů API" (aktivně strávený týden s projektovým manažerem nebo konzultantem API)