• Nacházíte se zde:
 • Vzdělávání
 • Využijte možnosti dotací na vzdělávání

Využijte možnosti dotací na vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Základní informace operačního programu zaměstnanost

 

Cíl výzvy

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Podporované aktivity

 • vzdělávání zaměstnanců;
 • vzdělávání OSVČ, kteří nemají vlastní zaměstnance (hradí se pouze náklady na vzdělávání);
 • vzdělávání potenciálních nových zaměstnanců (s jejich přijetím se počítá v rámci realizace);
 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (především akreditované kurzy);
 • v rámci tohoto projektu není v obecné rovině podporováno vzdělávání tzv. měkkých dovedností – lze podpořit jen ve výjimečných případech;
 • odborné jazykové vzdělávání (související s pracovní pozicí zaměstnance) bude podporováno pouze v intenzívní formě a ne delší 6 měsíců;
 • další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele – součástí je i příprava na konkrétní pracovní pozici.

Kdo může získat dotaci

 • zaměstnavatelé – právnické nebo fyzické osoby (rozhodující je vlastnictví IČ a právní subjektivita);
 • OSVČ.

Kolik lze získat

 • příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové výjimky" či v režimu podpory „de minimis";
 • „bloková výjimka" – maximální intenzita podpory může činit 85 % způsobilých výdajů;
 • „de minimis" – intenzita podpory může činit až 100 % způsobilých výdajů;
 • u příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele;
 • žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity)1.

Co je možné financovat

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech;
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Další informace

 • v rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách, přičemž tato doba zároveň nemůže být delší než 18 měsíců od zahájení vzdělávacích aktivit a trvat déle do 31. 12. 2023.
 • vzdělávání musí být řešeno dodavatelsky nebo prostřednictvím interního lektora s prokazatelnou kvalifikací a lektorskou praxí ve školené oblasti v rozsahu nejméně 3 roky;
 • příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hlavního města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců mimopražských provozoven této firmy;
 • příspěvek nelze získat na zaměstnance pracující v rámci DPP či DPČ.

Aktuálnost

 • Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II bude zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.

Doba realizace vzdělávacích aktivit

 • 1. 12. 2015 – 31. 12. 2023 - PRODLOUŽENO

Upozorňujeme, že od 24. 4. 2020 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu. 


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.