Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Frederick W. Taylor - "otec vědeckého řízení"

27. 10. 2015 - Mgr. Jana Bejčková

V historii průmyslu, podnikání a inovací nalezneme mnoho známých osobností, které se nesmazatelně vryly do paměti lidí po celém světě. Byly natolik úspěšné a na svou dobu moderní, inovativní a odvážné, že jejich odkaz v podobě myšlenek, metod apod. je i v současné době více než inspirativní a použitelný. Dnes Vám představíme další z těchto osobností – Fredericka Taylora.


Empatie je když...

27. 10. 2015 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Můj šéf měl slavit kulaté životní jubileum a přál si, aby jeho akce dopadla podobně úspěšně, jako moje nedávné čtyřicátiny. Ochotně jsem mu tehdy předal všechny moje zkušenosti a postřehy z pořádání oslavy s mými kolegy. Zhruba týden po zájezdu do vinného sklípku, který při této významné příležitosti zorganizoval, jsme se opět setkali a já jsem byl zvědavý, jaké to bylo. Otevřeně mi sdělil, že ho docela mrzí malý zájem spolupracovníků, ale prý slyšel, že se to účastníkům líbilo. Logicky jsem se zajímal také o to, jak se tato akce...


Efektivní a štíhlá logistika

26. 10. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Logistika jako celek je obor natolik komplexní, že bychom se jím mohli zabývat mnoho čísel časopisu. V tomto článku se budu snažit přiblížit pojem logistika z pohledu efektivního zajištění chodu výroby, řízení zásob a materiálu. Zaměříme se tak na podpůrné logistické procesy, nikoli na logistiku jako celek v propojení dodavatelsko-odběratelského řetězce.


Ernst Werner von Siemens - skutečný "Jára Cimrman"

26. 10. 2015 - Mgr. Jana Bejčková

/zdroj – materiály společnosti Siemens, s.r.o./

Život je obrovská náhoda. Nevyzpytatelná. Člověk jednoho dne spatří světlo světa, žije, zemře. A třeba po sobě zanechá nepřehlédnutelné dědictví, z něhož pak nadlouho čerpají příští generace. Při ohlédnutí za dějinami firmy Siemens a curriculem vitae jejího zakladatele musí tato myšlenka problesknout chtě nechtě každému hlavou.


Chytré řízení projektů aneb zkušenosti z praxe

26. 10. 2015 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Vlivem narůstající komplikovanosti řešených záležitostí se stále častěji jeví využití projektového řízení jako ideální řešení. Pokud předběžně definované zadání splňuje alespoň základní znaky projektu, nastává poměrně jasný postup nominace projektového týmu, stanovení konkrétních cílů a započetí vlastní práce. Principy efektivního řízení projektů jsou velice dobře propracované a považuji za téměř zbytečné se jimi dále zabývat. Chtěl bych se však podělit o několik opakovaně praxí ověřených zkušeností, které by mohly být...


Zlepšujete procesy? Vyberte správnou metodu!

12. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Při zlepšování procesů razí firmy různé strategie. Jejich přístupy k této problematice jsou často dány firemní kulturou, velikostí firmy, průmyslovým odvětvím, národností, postojem a hodnotami managementu či zkušenostmi samotných řídících pracovníků. Každá z firem má vždy svou vlastní a individuální cestu, jejich přístupy se však téměř vždy opírají o některou z filosofií, prověřených během několika desetiletí v praxi.


Výrobní systém: budoucnost nebo přežitek?

10. 9. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Vážení čtenáři, v úvodním článku tohoto čísla bych Vás rád seznámil s pojmem výrobní systém a zamyslel se nad otázkou, do jaké míry je v dnešní době výrobní systém nutností. V odborné literatuře je možno nalézt mnoho různých definicí a popisů toho, co je „výrobní" a co je „systém". Dokonce i toho, co je „výrobní systém". V prostém popsání lze říci, že výrobní systém je způsob přeměny vstupů na výstupy skrze transformační proces.


Baťův výrobní systém: využitelný i v současnosti

10. 9. 2015 - Mgr. Jana Bejčková

Tomáš Baťa: člověk, který je i v současnosti ikonou úspěšného podnikání, člověk, který byl a je dodnes vzorem nejen jako vynikající manažer, ale také díky svým osobním vlastnostem, díky svému vztahu k zaměstnancům a své pověstné snaze jít všem příkladem. Co však bylo důvodem jeho úspěšnosti? Co vedlo k tomu, že chlapec, vyrůstající v chudé rodině ševce, chlapec, který absolvoval pouze čtyři třídy základní školy, dokázal později vybudovat celosvětově proslulý koncern? Pojďme se podívat na základní kameny jeho výrobního systému a na...


Tomu, kdo má nápad, svítí oči

10. 9. 2015 - Mgr. Jana Bejčková

O tom, že inovativní přístup je mocným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti, není v dnešní době pochyb. Lze říci, že pokud společnost kontinuálně neinovuje své produkty a procesy, její šance obstát v konkurenčním prostředí se výrazně snižuje. Otázkou není, zda inovovat, ale spíše jak inovovat úspěšně a jak se vyvarovat chyb. Můžeme najít mnoho případů z historie, kdy skvělý inovativní nápad neuspěl, neboť od počátečního nápadu k dodání úspěšného produktu na trh je dlouhá cesta.


Výrobkový mix aneb malá dávka také dávka

10. 9. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Na planetě Zemi žije masa 7 miliard lidí. To je samo o sobě předpokladem faktu, že by mnozí výrobci mohli své produkty vyrábět v hromadných až masových sériích. Ve skutečnosti tomu tak opravdu je. S vyspělostí ekonomiky a růstem kupní síly se však začínají stále více vyskytovat specifické požadavky zákazníků. S tímto faktem, individualizací požadavků zákazníka, se čím dál častěji setkávají i mnohé podniky v České republice, ať již působící v řetězci B2B nebo B2C.