Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Ukazatele, které potřebujete

5. 9. 2016 - Tomáš Průžek, IEn., Mgr. Jana Bejčková

Říká se, že dnešní doba je dobou informací. Informace fungují jako základ pro rozhodování každého manažera. Kdo by nechtěl mít k dispozici všechna dostupná čísla, data a fakta? Kvalitní rozhodnutí je vnímáno jako důsledek využití informací, závisí na jejich množství i kvalitě. Se zvyšujícím se tlakem tržní ekonomiky, rostoucí mírou globalizace a potřebou aktuálně reagovat a měnit podnik dle měnících se podmínek se potřeba kompletnosti ukazatelů stává nejen výhodou, ale nutností, podmínkou pro udržitelný rozvoj a růst podniku. V současné...


Truhlářská dílna v trysku století

5. 9. 2016 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Můj děda měl již za první republiky velice dobře vybavenou dílnu, ve které zaměstnával dalších 6 stolařů. Společně byli schopni vyrábět velké zakázky pro různé úřady, školy, nemocnice a podobně. Většinou se jednalo o dodávky velkého počtu dřevěných oken, různého nábytku, regálů a dalšího vybavení podle požadavků odběratelů. Díky vybavení, které bylo vhodné k výrobě velkých sérií, se vůbec nepouštěli do realizace kusových zakázek a speciálních požadavků.


Vždy mířil jiným směrem než ostatní

5. 9. 2016 - Mgr. Jana Bejčková

Emil Kolben; skvělých přívlastků pro tuto významnou osobnost bychom našli mnoho: zaujatý propagátor rozvoje elektrotechniky, učenec, technik, vynálezce, vynikající manažer, přítel Thomase Alvy Edisona. Muž oplývající ohromnou životní silou, pracovitostí, šířící kolem sebe pracovní nadšení a inovativní myšlení.


Nový vlastník restaurace vidí svou budoucnost v „Lean obědech“

5. 9. 2016 - /přeloženo z knihy The Lean Office nakladatelství Productivity Press/

Podnikatel Rob Shapiro se rozhodl použít principy štíhlé výroby (zaměření na zákazníka, tok hodnot, neustálé zlepšování, správné metriky atd.) při provozování kavárny a pekárny, konkrétně při servírování obědů.


Štíhlá kultura = kultura Shop Floor Managementu

10. 8. 2016 - Ing. Jakub Myška

Usilujete o zavedení štíhlé organizace? Dílčí výsledky mají krátké trvání, protože lidé odmítají nová pravidla? Nástroje štíhlé výroby nefungují jako systém, ale jsou roztříštěny a sotva fungují jednotlivě? Slyšíte ve firmě hlasy, že štíhlá výroba akorát přidává práci? Jsou Vaši zaměstnanci unavení, frustrovaní, rezignovaní a často slyšíte, že kultura štíhlé výroby není pro Vás? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, tak vězte, že nejste sami.


Začněte s námi: metoda 5S – předpoklad pro další zlepšování

29. 6. 2016 - Mgr. Jana Bejčková

O metodě 5S se ne nadarmo říká, že je základním kamenem štíhlé výroby. Je to předpoklad pro další zavádění systémů zlepšování a zefektivňování (nejen) výrobních procesů. Jedná se o souhrn základních kroků, které vedou k odstranění plýtvání na pracovišti.


Cesta ke štíhlému podniku

30. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Metod a nástrojů průmyslového inženýrství je celá řada. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejpoužívanější z nich. Jde vždy o jednoduché vysvětlení či popis metody spolu s přínosy, které jsou po její implementaci nejmarkantnější. Lze se tak inspirovat a následně správně rozhodnout, která metoda může pomoci právě Vám na cestě ke štíhlému podniku.


Jednobodové lekce

30. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Řada podniků má obrovské problémy naplnit svůj výrobní program a snaží se tedy za každou cenu vyhovět požadavkům zákazníka. Téměř žádnou zakázku si firma nyní nemůže dovolit odmítnout. Majitel jednoho výrobního podniku nám řekl: "Ano, přijímáme zakázky, které jsme předtím vždy z důvodu vysoké pracnosti, malé série či jiných specifických důvodů odmítali. Dneska si to dovolit nemůžeme. Přináší nám to však zvýšené nároky na kvalifikaci pracovníků. Byli jsme nuceni, tak jako většina podniků, propouštět a pracovníci, kteří nám zůstali,...


Využití simulace v hodnocení výrobních procesů

30. 10. 2015 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Integrace počítačových systémů do výrobních procesů a jejich plánování je již nezbytnou nutností. Jednou z odnoží těchto komplexních znalostí je i simulace a simulační metody. Můžeme jich využít v širokém spektru uplatnění, při řešení problémů, ale i nastínění maximálních kapacit a průtoků výrobou.


Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců pomocí tréninkového centra

30. 10. 2015 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Firma Linet, spol. s.r.o. se tak jako celá řada jiných podniků potýká s vysokou sezónní křivkou, která je doprovázena značným přílivem nových pracovníků. Jelikož výběr a rychlá adaptace nových pracovníků a neustálé vzdělávání a rozvoj zaměstnanců stávajících patří k základním aspektům každého dobře fungujícího výrobního systému, rozhodla se firma Linet, spol. s r.o. vybudovat ve spolupráci s API – Akademií produktivity a inovací, s.r.o. vlastní tréninkové centrum. Centrum bylo otevřeno v říjnu 2009 a je součástí projektu "S program",...